Voor een bezoek aan Stichting Skateland hebben wij de volgende huisregels opgesteld:

 • Bezoek en/of deelname is op eigen risico.
 • Personen jonger dan 8 jaar hebben geen toegang.
 • Het is niet toegestaan om drugs binnen Skateland te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Bij het huren van materialen is de huurder geheel verantwoordelijk voor het gehuurde
  (schade en/of diefstal).
 • Het is verboden om wapens of gelijkende voorwerpen bij zich te dragen.
 • Het is niet toegestaan medebezoekers en/of personeel te beledigen dan wel medebezoekers of personeel onheus te bejegenen.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
 • Het is verboden te discrimineren of discriminerende uitlatingen te doen.
 • Bij diefstal of andere strafbare feiten wordt te alle tijden de politie ingeschakeld.
 • Het is verboden gestolen of geheelde spullen mee het gebouw in te nemen.
 • Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van het personeel.
 • Bij het niet nakomen van een of meerdere van deze huisregels kunnen sancties worden opgelegd zoals uitzetting, weigeren van de toegang of een pandverbod.
 • Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal te allen tijde de politie worden gewaarschuwd.