Huisregels

Voor een bezoek aan Stichting Skateland hebben wij de volgende huisregels opgesteld:

 • Bezoek en/of deelname is op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om drugs binnen Skateland te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen in Skateland.
 • Bij het huren van materialen is de huurder geheel verantwoordelijk voor het gehuurde
  (schade en/of diefstal).
 • Het is verboden om wapens of gelijkende voorwerpen bij zich te dragen.
 • Het is niet toegestaan medebezoekers en/of personeel te beledigen dan wel medebezoekers of personeel onheus te bejegenen.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
 • Het is verboden te discrimineren of discriminerende uitlatingen te doen.
 • Bij diefstal of andere strafbare feiten wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.
 • Het is verboden gestolen of geheelde spullen mee het gebouw in te nemen.
 • Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van het personeel.

Bij het niet nakomen van een of meerdere van deze huisregels kunnen sancties worden opgelegd zoals uitzetting, weigeren van de toegang of een pandverbod.
Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal te allen tijde de politie worden gewaarschuwd.